Citisense persondatapolitik

Den 25. maj 2018 træder EU´s nye persondatalov i kraft, og i den forbindelse har Citisense revideret sin persondatapolitik. Citisense udvikler web-løsninger til vores kunder. Det er tekniske produkter, der leveres klar til brug, så vores kunder kan lægge indhold ind på løsningen. Dette gør at vores kunder er dataejere. Det er dem der ejer indholdet på vores løsninger og brugerne på løsningerne er ligeledes vores kunders brugere. Citisense er derimod databehandler. Det betyder at vi skal behandle indholdet på vores løsninger efter instruks fra vores kunder, så længe at instruksen er i overensstemmelse med lovgivningen. For at definere dette samarbejde omkring indholdet på vores løsninger, indgår vi en databehandleraftale med vores kunder.

Hvilke personlige oplysninger indsamler Citisense

Besøgende på vores løsninger, bedes om at godkende brugen af cookies og har mulighed for at læse mere om emnet i forbindelse med proceduren
Vi registrerer navn og mailadresse på de af kundens medarbejdere der skal have adgang til back-end i vores løsninger
Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på den kontraktansvarlige person, som oftest er underskriver af en aftale samt EAN- og CVR-numre på kunden.

Hvor længe opbevares oplysningerne

Oplysningerne opbevares så længe det er relevant i forhold til den tjeneste eller det produkt som kunden har købt og så længe det er i overensstemmelse med den instruks som vores kunde har givet os. 
Såfremt samarbejdet med en kunde ophører, vil persondata på lige fod med øvrigt data knyttet til produktet, blive slettet. Persondata vil dog kunne gemmes i op til 5 år jf. revisionskrav.

Hvornår kan kunden blive kontaktet via de opgivne oplysninger

Vi anvender oplysninger om kunden til at kunne komme i kontakt med relevante nøglemedarbejder i forbindelse med den generelle løsning eller det konkrete projekt
Vi anvender oplysningerne i forbindelse med fakturering og afgivelse af tilbud

Kan en kunde slette persondata

•Kunden kan til enhver tid selv slette, ændre og tilføje andre personer, som skal have adgang til deres back-end

• Systemet er sikret således at der altid vil være mindst én person med adgang til back-end, da kunden ellers mister kontrol og adgang til sin løsning. Den sidste adgangshaver til systemet, skal slettes af Citisense´ underleverandør på instruks fra Citisense.

• Kunden kan ikke slette persondata der knytter sig til fakturering. 

Hvem har adgang til data og hvordan håndteres adgangen

• Citisense medarbejdere samt underleverandøren ITIDE A/S, har adgang til back-end i alle løsninger, med henblik på at kunne udføre den opgave der følger med produktet i forhold til support, instrukser om håndtering af indhold mv. Hermed kan kundens tilknyttede medarbejdere ses.
• Citisense og underleverandøren ITIDE A/S vil igennem adgangen til back-end i kundens løsninger også have adgang til oplysninger om kundens brugere. Dette anvendes f.eks. i forbindelse med support når en bruger opretter sig eller når en bruger skal slettes eller andre handlinger på instruks fra kunden.
• Når der indgås aftale om levering af en løsning, skrives samtidig under på en gensidig fortrolighed omkring alt indhold og viden der knytter sig til løsningen og dens udførelse. Denne fortrolighed gælder ligeledes underleve-randører til Citisense.

Vi passer godt på vores kunders data

Alle vores løsninger afvikles fra Zitcom, der fysisk er placeret i Skanderborg og et af Danmarks største hostingselskaber. Læs mere om Zitcom her.

Når vi laver løsninger for vores kunder, oprettes der et såkaldt SSL-certifikat på hver enkelt løsning. SSL er en krypteringsprotokol der sikrer, at kun afsender og modtager kan læse den information der udveksles.

Alle løsninger udvikles og drives i tæt samarbejde med underleverandøren ITIDE A/S, der på samme måde er underlagt fortrolighed. Læs mere om ITIDEs GDPR compliance her.

Derudover overholder alle involverede medarbejdere naturligvis de retningslinjer der gælder for sikker anvendelse af IT, herunder virusbeskyttelse, kryptering, sikre passwords mm.

Hvis du har spørgsmål omkring Citisense´persondatapolitik, er du velkommen til at skrive til os ved at trykke på dette link.