Haderslev Kommune, Dialog- og høringsportal

Haderslev Kommune har igennem lang tid haft et stort ønske om at inddrage borgerne meget mere i den daglige drift og udvikling af kommunen.

Sammen med Citisense er der nu sat et fantastisk spændende projekt i søen, der skal lede frem mod en samlet dialog- og høringsportal for alle kommunens forvaltningsområder. Det er en stor opgave, der både vil betyde nye muligheder men også nye arbejdsgange for både borgerne og for den enkelte medarbejder.

Målet er at løfte den digitale borgerbetjening helt i top samtidig med at udvikle og understøtte smartere arbejdsgange internt i administrationen. Det er et fantastisk samarbejde og vi glæder os meget til at udvikle mulighederne og se resultaterne sammen med de dedikerede medarbejdere.

Aarhus Kommune, Kommuneplan 2017

Billede fra Rainbow Panorama på taget af Aros. Aros Kunstmuseum er blevet et stort kulturelt trækplaster i Aarhus og er en driver i forhold til byens vækst og udvikling
Aarhus Kommune er en kommune der oplever en markant vækst i disse år. Det betyder mange forandringer for kommunens borgere og deres omgivelser. Der bygges nyt, infrastrukturen tilpasses de flere borgere og en mere bæredygtig transport, kulturlivet er i konstant forandring osv.

Aarhus Kommune har et stort ønske om at tage borgerne med på råd når rammerne for væksten skal defineres i den nye kommuneplan. Det har været spændende at følge med i dialogen på debat- og høringsplatformen og kommunens arbejde med at gøre kommuneplanen til et vedkommende dokument for borgerne.
Billede fra Rainbow Panorama på taget af Aros. Aros Kunstmuseum er blevet et stort kulturelt trækplaster i Aarhus og er en driver i forhold til byens vækst og udvikling

Aarhus Kommune, Mobilitetsplan for Aarhus

Mobilitetsplan for Aarhus midtby. Aarhus er i vækst og trafikken vokser samtidig med at mange ønsker en grønnere og mere rolig midtby
Under overskriften "vorestrafik" har Aarhus Kommune arbejdet med fremtidens mobilitet for Aarhus midtby. Borgerne har mødt kommunens medarbejdere på borgermøder og på gaden i forbindelse med en række events. Og borgerne har også haft mulighed for at komme med bidrag og synspunkter omkring byens trafik i dag og i fremtiden på en debat- og høringsplatform.

Aarhus Kommune er i kraftig vækst og trafikken vokser med. For at sikre at byen også fremover er attraktiv at opholde sig i, handler mobilitetsplanen bl.a. om, hvordan byen balancerer behovet for transport med ønsket om en by, der er god at opholde sig i, der er god at bo i og som er let at færdes i for bløde og grønne trafikanter.
Mobilitetsplan for Aarhus midtby. Aarhus er i vækst og trafikken vokser samtidig med at mange ønsker en grønnere og mere rolig midtby

Aarhus Kommune, Planlægning af vedvarende energianlæg

Citisense har understøttet udarbejdelse af en VE-plan for Aarhus Kommune
Aarhus Kommune har udarbejdet et nyt plangrundlag for placering af vedvarende energianlæg i Aarhus Kommune. Der var fra starten et stort ønske fra kommunens side om at inddrage borgerne i arbejdet.

Aarhus Kommune valgte at styrke borgerinddragelsen yderligere ved, i samarbejde med Citisense, at lave en digital platform, som skulle indgå i arbejdet. Platformen har været omdrejningspunkt for formidling, dialog og videndeling i projektet.

Aarhus Kommune er ambitiøse i forhold til borgerinddragelse og vi er overbeviste om at anvendelsen af en en debat- og høringsplatform fra Citisense, har medvirket til at understøtte dette.
Citisense har understøttet udarbejdelse af en VE-plan for Aarhus Kommune

Aarhus Kommune, Klimaplan

Klimaforandringerne medfører oftere og voldsommere regnskyl hvor kloaksystemet ikke kan følge med. Aarhus Kommune har lavet en plan der bl.a. skal håndtere dette
Aarhus Kommune har aktivt arbejdet med klimadagsordenen siden 2007. Der vedtog byrådet målet om, at byen skal være CO2-netural i 2030.

Den første kortlægning af CO2-udledningen i Aarhus Kommune blev offentliggjort i 2008 i forbindelse med Aarhus Kommunes første klimaplan, som løb over perioden 2008/09.

Klimaplan 2010-2011 lagde sig i form og fokus tæt op af den første klimaplan, og ambitionen om CO2-neutralitet blev fastholdt. Med den tredje klimaplan, som fik en fireårig planperiode, blev fokus udvidet, og klimapartnerskaber og vækstdagsordenen kom til at stå stærkt. Samtidig blev fokus også rettet mod klimatilpasning.
Klimaforandringerne medfører oftere og voldsommere regnskyl hvor kloaksystemet ikke kan følge med. Aarhus Kommune har lavet en plan der bl.a. skal håndtere dette

Vordingborg Kommune, Ny erhvervsstrategi

Vordingborg Kommune gør et stort arbejde for at sikre gode rammevilkår for kommunens erhvervsliv. Og hvad er mere naturligt end at inddrage erhvervslivets parter?

Det er under alle omstændigheder hvad Vordingborg Kommune har valgt at gøre. Inddragelsen af erhvervslivet sker på flere fronter, der spænder fra de fysiske møder, hvor man mødes ansigt til ansigt og til en digital understøttelse af processen på en Citisense platform.

På platformen kan processen følges fra start til slut. Materiale lægges løbende op, og der er mulighed for at debattere og komme med indlæg, der kan indgå i udarbejdelsen af det reviderede politikområde.

Vordingborg Kommune, Boulevardkvarteret

Et billede fra havesiden i et af Boulevardkvarterets fine gamle huse

Vordingborg Kommune er ambitiøse - også når det kommer til inddragelse af borgere i deres processer. I den tidlige sommer 2019 har Vordingborg Kommune opstartet fire store processer, hvor borgerne inviteres med helt ind i maskinrummet på processerne.


Der opstartes tre processer omkring udvikling af havnemiljøerne i Stege, Præstø og Vordingborg og samtidig inviteres borgerne med til at udvikle Boulevardkvarteret i Vordingborg.


Her deles der viden om kvarteret, arkitekturen, historien, livet i husene osv. Og alle har mulighed for at komme med inputs til hvordan kvarteret skal udvikles fremover.


Vi ønsker Vordingborg Kommune og borgerne en rigtig god proces.

Et billede fra havesiden i et af Boulevardkvarterets fine gamle huse

Mariagerfjord Kommune, Implementering af ny folkeskolereform

I 2014 skulle danske kommuner implementere en ny folkeskolereform. Det gav mange skoler og kommuner store udfordringer, og processen blev grebet meget forskelligt an fra kommune til kommune.

I Mariagerfjord Kommune valgte man fra starten den meget åbne tilgang til processen. Samtlige arbejdsgrupper fik stillet en Citisense platform til rådighed, som de kunne lægge deres materiale ud på, efterhånden som deres arbejde skred frem. Samtidig havde borgerne mulighed for at komme med forslag og kommentarer i de debatfora, der var knyttet til.

Vi håber at processen førte til gode løsninger for Mariagerfjord Kommune og alle dens skoler. Under alle omstændigheder har vi respekt for valget om en stor grad af åbenhed.

Varde Kommune, Varde Midtby

Varde midtby er under forvandling. Over de kommende år, vil der ske ændringer, der gør byen til et endnu mere attraktivt sted at bosætte sig, drive virksomhed i og besøge.

Varde Kommune har valgt at lægge meget vægt på samarbejdet med borgerne. De tror på at et tæt samarbejde vil skabe de bedste resultater, og at borgerne herigennem får den by, som de ønsker sig.

For at understøtte det nære samarbejde mellem kommune og borgere, valgte Varde Kommune at bruge Citisense platformen.

Vi ser frem til at besøge byen når resultaterne af samarbejdet bliver synlige.

Vejle Kommune, Kommuneplan 2017

Vejle Kommune har i mange år været kendt for sit store engagement omkring borgerinddragelse. Efter at have testet Citisense løsningen i forbindelse med en høring om bløde trafikanter i Vejle, ønskede kommunen at bruge Citisense til endnu en digital høringsproces.

Denne gang blev det kommuneplanrevisionen der skulle i høring. Der er flere faser, startende med en forhøring den 6. maj 2015 og sluttende med vedtagelse af kommuneplanen i starten af 2017.