Lad os tale sammen

- også når vi er uenige

Om Citisense

Kort og godt

Citisense udvikler og driver digitale løsninger, med et særligt fokus på at fremme og understøtte dialog, debat og høringer. Vi laver løsninger i alle skalaer for både offentlige og private kunder.

Vores løsninger kan anvendes fra projekt til projekt når det giver mest mening for vores kunder, eller de kan skabe den digitale ramme om en blivende dialog- og høringsportal eller et community, der samler processer og dialog i alle skalaer.

Vi tager altid udgangspunkt i de enkelte kunders behov. Men vi udfordrer også gerne arbejdsgange og processer for at se, om vi kan bidrage med metoder og løsninger, der er smartere og mere hensigtsmæssige.

Citisense er bygget op omkring dedikerede mennesker med meget forskellige kompetencer, så vi er dækket ind i forhold til den tekniske udvikling og drift, sparring og rådgivning indenfor inddragelse, dialog og demokratiske processer.
Grafik der illustrerer arbejdet med folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune

Eksempler på hvad vi arbejder med


Citisense har hjulpet en række danske kommuner med at understøtte processer indenfor meget forskellige områder: implementering af ny folkeskolereform, udvikling af erhvervsstrategier, debat om byudviklingsområder, kommune- og lokalplanhøringer, debat om mobilitetsplaner, planer for vedvarende energianlæg - bare for at nævne nogen.

Vi har samlet et udvalg af de processer vi har arbejdet med, og håber at det kan inspirere endnu flere til at inddrage borgere, brugere og kunder i endnu flere processer. Tryk på billedet til højre for at se udvalgte referencer.
Grafik der illustrerer arbejdet med folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune

Haderslev sætter turbo på smarte processer

Haderslev Kommune har igangsat et ambitiøst projekt, der vil bringe dem i front indenfor digital borgerdialog og smartere interne processer.


Sammen med Citisense udvikles fremtidens dialog- og høringsportal , der skal håndtere en stor del af de processer, debatter og høringer, som kommunen afholder indenfor alle forvaltningsområder. Vi starter med et pilotprojekt indenfor teknik- og miljøområdet, hvorefter de øvrige forvaltningsområder vil koble sig på portalen. 


Målet er at det skal være let for borgerne at deltage i dialog, debatter og høringer, samtidig med at projektet vil lette en række interne arbejdsgange for kommunens medarbejdere. Her handler det blandt andet om at få flere af kommunens systemer til at snakke sammen.

Vi forsøger altid at bidrage til smartere processer igennem nye rutiner, automatisering eller samarbejder

Når vi taler om smartere processer


Mon ikke de fleste af os er optagede af, hvordan vi kan løse vores opgaver på den smarteste og mest hensigtsmæssige måde?

Når det kommer til at dele viden, skabe overblik og styrke dialog og samarbejde, vil Citisense gerne være omdrejningspunktet. Og samtidig med at vi arbejder med disse ting, er vi altid optaget af, hvordan vi kan understøtte smartere måder at løse opgaver på.

I nogle situationer kan det handle om måden vi arbejder på og den kultur vi har omkring samarbejde, dialog og inddragelse. I andre situationer kan smartere processer handle om at få forskellige tekniske systemer til at snakke sammen eller om at automatisere arbejdsgange.
Vi forsøger altid at bidrage til smartere processer igennem nye rutiner, automatisering eller samarbejder
Verden bevæger sig i retning af meget mere co-cration eller samskabelse

Samskabelse/ co-creation


Verden er ved at omgruppere! Vi skal til at samarbejde - samskabe - co-create, i en helt ny skala. Der bliver meget vi skal lære. Meget der skal prøves af.

Citisense skaber værktøjerne til den nye samarbejdsform sammen med vores kunder. Men vi starter ikke fra bunden. Vi har en lang række standardmoduler, som vi tager udgangspunkt i, så vi får nye løsninger bragt i spil meget hurtigt.

Sammen med slutbrugerne finder vi ud af om vi er nået i mål med vores løsninger. Hvis der er ønsker til forbedringer så arbejder vi i den retning sammen.

Vi byder fremtiden velkommen!
Verden bevæger sig i retning af meget mere co-cration eller samskabelse

Fra småt til stort

- med dialogen i centrum


Citisense skræddersyr løsninger til vores kunder, så de altid matcher størrelsen af de opgaver vi skal løse. I den ene ende af skalaen er en projekthjemmeside, der ikke skal andet end at fortælle om et projekt.


I den anden ende af skalaen bygger vi dialog- og høringsportaler, der skal rumme alle projekttyper i alle skalaer og med et stort antal aktive daglige brugere. Vi kan hjælpe med det hele.

Kan vi hjælpe dig?


Vil din virksomhed styrke relationen til eksisterende og kommende kunder? Sidder du i en kommune og har et projekt, som du gerne vil snakke med borgerne om? Sidder du i bestyrelsen i en grundejerforening, og vil gerne skabe et sted, hvor I kan være i dialog med jeres medlemmer? Er du en borger, der drømmer om at komme i tættere dialog med din kommune eller din region? 

Vi vil rigtig gerne høre fra dig, og tage en snak om hvordan vi kan hjælpe dig. Send os en mail og beskriv hvad du arbejder med, så vil vi kontakte dig.