planstrategi 2015 Aarhus Kommune

Planstrategi 2015

Aarhus Kommune
Midtbytrafikplan, Aarhus Kommune, trafik og mobilitet, mobilitet

Midtbytrafikplan, Aarhus

Borger- og interessentinddragelse
Bindesbøllbyen, psykiatrisk Hospital i Risskov, byomdannelse

Psykiatrisk Hospital, Risskov

Fra hospital til boligområde
Aarhus Kommune, VE-anlæg, vedvarende energi, borgerinddragelse, offentlig debat

Vedvarende energianlæg

Aarhus Kommune inddrager borgerne

Strategi for bløde trafikanter

Vejle Kommune

Citisense

Digital borgerinddragelse

Citisense udvikler og drifter løsninger til digital borgerinddragelse. Vi understøt-ter enkeltstående processer, ligesom vi kan levere egentlige høringsportaler til en kommunes samlede debatter og høringer.

Et væld af muligheder

Vi står for de bedst tænkelige rammer omkring borgerinddragelse på internettet. Men vi arbejder også til stadighed på at udvikle smartere og mere rationelle projektledelsesværktøjer for kunden.

Rammen om din dialog

Citisense er mere end en web-platform. Vi har mangeårig erfaring indenfor offentlig/privat samarbejde, offentlige udviklingsprocesser, offentlig fysisk planlægning, indholdstunge web-platforme og brugervenlighed.

Udvalgte referencer

Ballen Færgehavn Samsø
Samsø Kommune
Debat i 13 arbejdsgrupper om implementering af den nye folkeskolelov i 2014
Mariagerfjord Kommune
Vordingborg Kommune
Områdefornyelse i Varde Midtby, Varde Kommune
Varde Kommune
Vojens, center,
Haderslev Kommune
aarhus kommune, ve, vindmøller, vedvarende energi projekt, VE-anlæg
Aarhus Kommune
Borgerinddragelse, kommuneplan, kommuneplanrevision, høring, medborgerskab
Vejle Kommune